ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาเกิน 1 หมื่นล้านบาท

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาเกิน 1 หมื่นล้านบาท
voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีสิทธิแล้ว จำนวน 10.9 ล้านคน หรือประมาณ 95.3% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด 11.4 ล้านคน

มีการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,940 ล้านบาท (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) โดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 11,822 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 14.3 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 65.3 ล้านบาท 

สำหรับเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีการติดตั้งแล้ว 20,272 เครื่อง แบ่งออกเป็น ติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 18,789 เครื่อง ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 828 เครื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 534 เครื่อง และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 121 เครื่อง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง เตรียมติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นอีก 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และที่กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 เครื่อง เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิในการใช้บริการ

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด