บิ๊กตู่สั่ง 'คลินิกแก้หนี้' ช่วยแก้ปัญหาประชาชนทั่วไปที่ไม่มีรายได้ประจำ

บิ๊กตู่สั่ง 'คลินิกแก้หนี้' ช่วยแก้ปัญหาประชาชนทั่วไปที่ไม่มีรายได้ประจำ
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ตนมีข่าวดีเกี่ยวกับ “คลินิกแก้หนี้” สำหรับผู้มีรายได้น้อยและเป็นหนี้ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM

ที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ภายใต้การดูแลของสมาคมธนาคารไทย ในการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่เป็นหนี้เสีย NPL ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครัวเรือน รวมทั้งให้โอกาสลูกหนี้ NPL ในการที่จะกลับมามีวินัยทางการเงินที่ดี มีเครดิตที่ดี สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต โดยไม่ต้องติด Black List ของธนาคาร ไม่ต้องถูกติดตามทวงถามหนี้ ไม่ต้องถูกฟ้อง หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

“คลินิกแก้หนี้” เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีที่แล้ว เพื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน

อ่านเพิ่มเติม --> เปิดคุณสมบัติเข้าร่วม 'คลินิกแก้หนี้'

นับว่ามีผลงานความก้าวหน้าดี และได้รับความสนใจจาก “กลุ่มเป้าหมาย” สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย มียอดหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้รวมแล้วเกือบ 130 ล้านบาท หรือเฉลี่ยภาระหนี้เงินต้นประมาณ 230,000 บาทต่อราย โดยเฉลี่ยเป็นหนี้อยู่กับธนาคาร 3 แห่ง

ในขณะนี้ โครงการ “คลินิกแก้หนี้” ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั่วไป ที่มีรายได้ไม่ประจำ ไม่มีหลักประกัน อาทิ พ่อค้า-แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับจ้างทั่วไป ชาวไร่ชาวนา ที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงอาจจะขาดวินัยการออม โดยคลินิกแก้หนี้นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ บริหารหนี้อย่างเป็นสุข อัตราดอกเบี้ยต่ำ และพิจารณาความสามารถที่แท้จริงจากรายได้-รายจ่ายที่พิสูจน์ได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังจะให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย