‘ยูเอ็น’ คาดอัตราว่างงานทั่วโลกลดลง แต่คนจนยังน่าเป็นห่วง

‘ยูเอ็น’ คาดอัตราว่างงานทั่วโลกลดลง แต่คนจนยังน่าเป็นห่วง

‘ยูเอ็น’ คาดอัตราว่างงานทั่วโลกลดลง แต่คนจนยังน่าเป็นห่วง
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สหประชาชาติเผย เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวทำอัตราว่างงานทั่วโลกลดลงเล็กน้อย แต่ภาวะยากจนจากการจ้างงานที่ไม่มั่นคงยังน่าเป็นห่วง

องค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (ILO) เปิดเผยรายงานแนวโน้มการจ้างงานโลกซึ่งระบุว่า อัตราการว่างงานทั่วโลกในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 5.5% พัฒนาขึ้นเล็กน้อยจากอัตรา 5.6% เมื่อปี 2560 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่กว้างขวางและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการประจำองค์การเตือนว่า “แม้อัตราการว่างงานทั่วโลกจะเริ่มคงที่ แต่ลักษณะบกพร่องในงานที่มีคุณค่ายังคงกระจายตัวเป็นวงกว้าง เศรษฐกิจโลกยังคงผลิตงานออกมาไม่เพียงพอ”

ปัญหาที่สำคัญที่สุดเกิดจาก “การจ้างงานที่ไม่มั่นคง” หรือการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการซึ่งไม่มีหรือแทบไม่มีการคุ้มครองทางสังคมและทางกฎหมาย ซึ่งยังคงปรากฏอยู่อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ที่แรงงานถึง 3 ใน 4 นั้นมีสถานะการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และมีผู้รับจ้างงานถึง 40% ในประเทศกำลังพัฒนาที่ยังคงใช้ชีวิตอย่าง “ยากจนสุดขีด”