กกร.ไม่ค้านขึ้นค่าแรงยึดตามความเหมาะสมแต่ละจังหวัด

กกร.ไม่ค้านขึ้นค่าแรงยึดตามความเหมาะสมแต่ละจังหวัด

กกร.ไม่ค้านขึ้นค่าแรงยึดตามความเหมาะสมแต่ละจังหวัด เกี่ยวกับ ข่าวเศรษฐกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกร.ไม่ค้านขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขอปรับตามความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด ห่วงกระทบเกษตร, SME

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  หรือ กกร. กล่าวว่า ทางคณะกรรมการ กกร. เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ แต่การปรับค่าจ้างควรจะมีอัตราที่ไม่เท่ากันทั้งประเทศ รวมทั้งการปรับค่าจ้างไม่ควรสูงเกินไป โดยคำนึงถึงฝีมือแรงงานเป็นหลัก ไม่ได้กำหนดตัวเลขว่าการปรับขึ้นจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ควรมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดตามธุรกิจ และเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ 

ส่วนความน่ากังวลต่อการปรับขึ้นค่าแรงทั้งประเทศ อาจมีผลกระทบต่อประชาชนนอกภาคแรงงานที่อาจจะทำให้ค่าครองชีพปรับสูงขึ้นตามไปด้วย และการปรับทั้งประเทศหรือสูงเกินไปอาจกระทบต่อระดับอัตราเงินเดือน ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และข้าราชการ ที่จะกระทบเป็นขั้นบันได รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี และภาคการเกษตรได้รับผลกระทบมากที่สุด หรือมีแรงงานทั้ง 2 กลุ่มอยู่ที่ 37 ล้านคน

อย่างไรก็ตามภาคเอกชนไม่คัดค้าน และเคารพต่อการตัดสินใจของ คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคี แต่อยากเห็นความจำเป็นและความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด