ไฟเขียวสร้าง ‘บ้านฅนไทย’ บนที่ดินราชพัสดุ เฟส 2

ไฟเขียวสร้าง ‘บ้านฅนไทย’ บนที่ดินราชพัสดุ เฟส 2
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการบ้านฅนไทย บนที่ราชพัสดุ ระยะที่ 2 ให้กลุ่มเป้าหมายแรก “ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการฯ” กู้ซื้อราคาหลังละ 350,000 – 700,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ประชุมครม. เห็นชอบ โครงการบ้านฅนไทย บนที่ราชพัสดุ ระยะที่ 2 โดยสาระสำคัญ คือ เป็นโครงการก่อสร้างบ้าน ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุ ที่มีความเหมาะสม และไม่เป็นที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

โดยจะสร้างเป็นบ้าน 3 รูปแบบ คือ

  1. บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
  2. บ้านแถว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
  3. อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร

รวม 2,757 ยูนิต ราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อยูนิต

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง
  2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 ต่อคนต่อเดือน
  3. ประชาชนทั่วไป (ธนาคารไม่ต้องสนับสนุนดอกเบี้ย)

โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ก่อน เมื่อ Supply  เหลือจึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลำดับต่อไป

สำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจโครงการบ้านฅนไทย จะได้รับกรรมสิทธิ์บนที่ราชพัสดุ ระยะเวลา 30 ปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยปีที่ 1- 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีรายย่อย คิดอัตราเอ็มอาร์อาร์ลบ (MRR-) ร้อยละ 0.75 ส่วนกรณีสวัสดิการหักจากเงินเดือน คิดอัตราเอ็มอาร์อาร์ลบ ( MRR-)  ร้อยละ 1

*หมายเหตุ: MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!