นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

นักเศรษฐศาสตร์ ตั้งข้อสังเกต รัฐบาลใช้อำนาจการเมือง ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเกินความจำเป็น เพิ่มภาระภาษี แต่ขาดระบบการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะมาตรการช็อปช่วยชาติ เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ผู้มีรายได้สูง

ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องแนวทางปฏิรูป ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน อธิภัทร มุทิตาเจริญ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รัฐบาลทุกยุคล้วนออกมาตรการลดหย่อนภาษี และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยปราศจากรายงานความคุ้มค่างบประมาณที่รัฐสูญเสีย พร้อมยกกรณีศึกษาการออกมาตรการช็อปช่วยชาติ มีผู้เข้าข่ายได้ประโยชน์จากสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากมาตรการนี้ เพียงร้อยละ 7 ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานรายได้สูง

สอดคล้องกับนวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งข้อสังเกตว่า การออกมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล ไม่สนใจความคุ้มค่าภาระภาษีที่สูญเสีย ขาดระบบการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

เช่นเดียวกับพรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ ก็ไม่เห็นด้วยกับการออกมาตรการช็อปช่วยชาติ เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะฟื้นตัวดีอยู่แล้ว พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนหลักคิดและความจำเป็นในการใช้มาตรการนี้ในอนาคตอย่างรอบคอบมากกว่านี้