ครม. เปิดไฟเขียว 'ช็อปช่วยชาติ' เริ่ม 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

ครม. เปิดไฟเขียว 'ช็อปช่วยชาติ' เริ่ม 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

ครม. เปิดไฟเขียว 'ช็อปช่วยชาติ' เริ่ม 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

คณะรัฐมนตรีเปิดไฟเขียว เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ เริ่ม 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีของประเทศ หรือช็อปช่วยชาติ

มาตรการช็อปช่วยชาติจะเปิดโอกาสให้มีการใช้จ่ายสินค้าและบริการภายในประเทศ ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริง แต่มีเงื่อนไขภายใต้วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยที่สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษี ได้แก่ สุรา ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ และน้ำมัน 

สำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติประจำปี 2560 ถือว่ามีการขยายเวลาการช็อปมากกว่าปกติ โดยในปีนี้สามารถช็อปได้นานถึง 23 วัน ซึ่งทางรัฐบาลเชื่อว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีได้ 0.05% แต่ต้องแลกมากับการสูญรายได้เข้าประเทศราว 2,000 ล้านบาท