เลขา EEC ยันใช้ม.44 เร่งผังเมืองปัดเอี่ยวสิ่งแวดล้อม

เลขา EEC ยันใช้ม.44 เร่งผังเมืองปัดเอี่ยวสิ่งแวดล้อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขา EEC ยัน ม.44 เร่งขั้นตอนทำแผนผัง คาดแล้วเสร็จ เม.ย.-พ.ค.ปี 61 ดึงเชื่อมั่นนักลงทุน ย้ำไม่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวชี้แจงว่า การประกาศใช้ ม.44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองในพื้นที่ EEC นั้น ยืนยันว่าเป็นการปรับใข้ข้อมูลผังเมืองเดิมที่มีอยู่ เพื่อเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็วขึ้น จากที่มี 18 ขั้นตอนทางกฏหมาย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ EEC สอดคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ เพื่อให้ดำเนินการคู่ขนานกับการจัดทำ พรบ.การพัฒนา EEC โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และไม่ได้มีการผ่อนปรนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด หรือโครงการอื่นๆ

ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มดำเนินการศึกษา และจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ร่วมกับ สกรศ. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 จากเดิมในเดือนสิงหาคม 2561 

จากนั้นจะนำแผนผังดังกล่าวไปจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยระหว่างการจัดทำผังเมืองจะได้ใช้แผนผังที่ได้รับอนุมัติไปพลางก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนเพื่อให้ทราบแผนผังสำหรับวางแผนการลงทุนในพื้นที่ EEC 

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!