พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำเพิ่มรายได้ท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจัง โดยใช้การพัฒนา “ตลาด” หลากหลายรูปแบบ เป็นกลไกขยายช่องทางจำหน่ายให้ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าชุมชนและท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมจับมือหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ค้ารายย่อยในชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ซึ่งถือเป็นนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  

โดย การจัดตั้งตลาดต้องชม พัฒนาตลาดชุมชนเดิมที่มีอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชุมชน จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าในพื้นที่มาจำหน่ายให้ประชาชนได้โดยตรง โดยปัจจุบันมีตลาดต้องชมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 148 แห่ง ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว ที่ช่วยให้ตลาดชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!