กทท.พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือรองรับEEC

กทท.พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือรองรับEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เผยแผนพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยรองรับโครงการEEC หวังลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. เตรียมแผนการพัฒนาโครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งในอ่าวไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศให้มีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางบก โดย แผนการพัฒนาโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ (ปี 2561 - 2565) มีแผนการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การเจรจาลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคเอกชนเพื่อเป็นเครือข่ายรูปแบบ Business Alliance การส่งเสริมด้านการตลาด และการศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ ซึ่งในปี 2561มีแผนจะดำเนินการจัด Road Show/Business Matching การจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์การขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ

สำหรับแผนการพัฒนาโครงการส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าท่าเรือชายฝั่งในอ่าวไทย จะส่งผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำภายในประเทศ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งเป็นการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่งอีกด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!