เอกชนหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย

เอกชนหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการหวังรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ เสริม SMEs นำเทคโนโลยีปรับใช้ในภาคผลิต

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2560 พบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การเมืองในประเทศ พร้อมกันนี้ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากตลาดเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!