เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เปลี่ยนการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายครั้งแรก ในวันที่ 22 ต.ค.นี้ จำนวน 40,000 เข็ม ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจำหน่ายครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 จำนวน 40,000 เข็ม นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ให้แก่พี่น้องประชาชน พบว่าพื้นที่บริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ มีความคับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน จึงเห็นสมควรย้ายสถานที่จำหน่ายไปยังหอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจำหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท และจำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจำหน่ายที่งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอยกเลิกการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ภายในงานนิทรรศการฯ และจะได้กำหนดสถานที่ในการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ในส่วนกลาง สามารถสั่งจองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทย เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่รับจอง เพื่อให้เข็มที่ระลึกฯ สามารถถึงมือพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด ส่วนความคืบหน้าในการสั่งจองเป็นประการใด จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง สปน.หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-4301 และ 02-283-4319-24