รมว.พลังงานเป็นเจ้าภาพประชุมAMERครั้งที่7

รมว.พลังงานเป็นเจ้าภาพประชุมAMERครั้งที่7
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เตรียมเป็นจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 หารือแนวโน้มตลาดน้ำมัน ก๊าซ LNG พลังงานทดแทน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (ASIAN Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีพลังงานของชาติสมาชิกในเอเชีย ร่วมกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมข้อมูลที่จะเสนอเข้าที่ประชุมหลัก ๆ ด้วยกัน 3 เรื่องคือ การหารือเรื่องแนวโน้มตลาดน้ำมัน ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ และการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ทางเลือกการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี โดยจะเน้นที่เรื่องของพัฒนาการสถานการณ์เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งปัจจุบันความต้องการและตลาดการซื้อขายกว้างขึ้น ละอาจมาทดแทนน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติในเอเชียทั้งกลุ่มส่งออกในชาติตะวันออกกลาง และกลุ่มผู้ซื้อ จำเป็นต้องหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลและเสถียรภาพของตลาด LNG 

ขณะเดียวกัน จะหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ผลักดันนโยบายในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่อง และประเทศไทยยังถือว่า เป็น 1 ในไม่กี่ประเทศของเอเชียที่ได้มีนโยบายพัฒนาที่ชัดเจน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!