กรอ.เผยยอดร้องเรียนโรงงาน9เดือน468เรื่อง

กรอ.เผยยอดร้องเรียนโรงงาน9เดือน468เรื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรอ.เผยยอดร้องเรียนโรงงาน 9 เดือน 468 เรื่อง เพิ่มขึ้น 2.6% แหกกฎหมายกลิ่นเหม็นเสียงดัง

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงเรื่องร้องเรียน อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา ( มกราคม - กันยายน 2560 ) พบว่า มีเรื่องร้องเรียน 468 เรื่อง เพิ่มขึ้น 2.63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 456 เรื่อง  

โดยปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่ เกิดจากการที่โรงงานบางโรงลักลอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ดำเนินมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลิ่นเหม็น เสียงดัง  ฝุ่นละออง ไอสารเคมี  กากของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำงานกลางคืน สั่นสะเทือน ตามลำดับ  โดยจังหวัดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ปทุมธานี ตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องกล