อุตตมชงปรับบทบาทสมอ.4.0เข้าครม.ในพ.ย.

อุตตมชงปรับบทบาทสมอ.4.0เข้าครม.ในพ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชงปรับบทบาท สมอ.4.0 เข้า ครม. ในเดือนพ.ย. พร้อมเร่งพัฒนาสินค้าชุมชนขายบนไทยสมายล์

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ว่ากระทรวงฯจะเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ สมอ. 4.0 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งจากเดิมใช้เวลา 400 วัน ขณะนี้เริ่มใกล้เคียง 150 วัน โดยจะเร่งให้เหลือกระบวนการเพียง 100 วัน คาดว่าจะดำเนินการได้ต้นปี 2561ซึ่งจะเทียบเคียงมาตรฐานสากลกับประเทศชั้นนำในอาเซียน ส่วนการออกใบอนุญาตปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 50 วันให้เหลือภายใน 10 วันโดยเน้นใช้ระบบออนไลน์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้ขยายสู่ตลาดมากขึ้น ล่าสุดสมอ.อยู่ระหว่างเจรจากับสายการบินไทยสมายล์ที่จะนำร่องนำสินค้าที่ผ่านมผช.ไปจำหน่ายยังสายการบินดังกล่าว ซึ่งจะร่วมกับงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอีแบงก์) สนับสนุนเงินด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และมองไปถึงการขยายตลาดที่กว้างไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนามาตรฐานตัวใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการเริ่มต้น   ที่คาดว่าจะใช้ มอก. Lite ซึ่งได้มอบให้ สมอ. ไปดูแลให้เป็นระบบ ขณะที่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่คือ มอก. ได้ขอให้มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตรแปรรูป อาทิ การนำยางพารามาแปรรูป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!