ส.ธนาคารตั้งศูนย์สกัดภัยไซเบอร์ป้องกันคุกคามทางการเงิน

ส.ธนาคารตั้งศูนย์สกัดภัยไซเบอร์ป้องกันคุกคามทางการเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมธนาคารไทย ตั้งศูนย์สกัดภัยไซเบอร์ ป้องกันการคุกคามธุรกรรมการเงินดิจิตอล

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยในงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team : TB-CERT) ว่า การจัดตั้ง TB-CERT เพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยโลกไซเบอร์เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีหน่วยงานขึ้นเพื่อมาดูแล โดยสถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะความลับลูกค้าและเตรียมบุคคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์

ทั้งนี้ ธปท. สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะผลักดันให้สถานศึกษาผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอที มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาป้องกันและปิดช่องโหว่จากความเสี่ยงด้านไซเบอร์นี้ ขณะเดียวกัน ต้องสร้างความรู้ทั้งลูกค้าธนาคาร และกลุ่มธนาคารสมาชิกที่ต้องตระหนักรู้ถึงภัยไซเบอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ของสถาบันการเงินจะต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะคณะกรรมการธนาคารต้องมีความตระหนักรู้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายไอทีอย่างเดียว

ด้าน นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทย โดยธนาคารพาณิชย์ทั้ง 15 แห่ง ได้จัดตั้งกลุ่ม TB-CERT ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดรับกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!