รมช.เกษตรเปิดวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบ45ปี

รมช.เกษตรเปิดวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบ45ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระเกษตรฯ เปิดงานวันครบรอบสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 45 ปี สั่งยกระดับสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถตามภารกิจปี 2561

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปณากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี ว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงฯในปี 2561 เรื่องการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการรวมถึงจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ยกระดับกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบปัญหา ให้สามารถกลับขี้นมาดำเนินงานได้อีกครั้ง ซึ่งสหกรณ์ในระบบประมาณ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 1,000 กว่า แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถ ต้องเข้าไปดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีธรรมาภิบาลมีการกำกับดูตรวจสอบอย่างเข้มข้น ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องมีมาตรการที่จะมาสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อลดต้นทุน  เพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนโยบายด้านการเกษตรแล้ว เป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภททักกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงเป็นกลไลและเครื่องมือที่จะนำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งด้านการค้า  การเกษตร การบริการ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!