ส.อ.ท.ขยายผลส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก

ส.อ.ท.ขยายผลส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ขยายผลส่งเสริมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรปีที่ 6

นายนำพล ลิ้มประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ดำเนินโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และองค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสามารถระบุแหล่งปล่อยก๊าซฯ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการครั้งนี้ เป็นระยะที่ 6  มีองค์กรนำร่อง 37 บริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนอื่น อาทิ การใช้ไบโอแก็ส ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ 

ด้านนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการเปลี่ยรแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยอบก.จะส่งเสริมให้องค์กรคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันร่วมกว่า 194 แห่ง