พาณิชย์มั่นใจจับคู่ธุรกิจญี่ปุ่นต่อยอดพัฒนาSME

พาณิชย์มั่นใจจับคู่ธุรกิจญี่ปุ่นต่อยอดพัฒนาSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมร่วมมือ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจนักลงทุนญี่ปุ่น ต่อยอดพัฒนา SME

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการนำคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า 600 ราย เข้ามาร่วมเจรจาธุรกิจในประเทศไทย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม หรือ เมติ ของญี่ปุ่น ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ในการจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีความพร้อมในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติ เนื่องจากการเดินทางมาครั้งนี้ มีความหลากหลายในธุรกิจเกือบทุกประเภท ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และกลุ่ม Start Up จึงมั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถจับมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้สามารถเติบโตไปได้แน่นอน