ก.แรงงานยติดดาวกุ๊กไทยในสเปนย้ำมาตรฐานฝีมือ

ก.แรงงานยติดดาวกุ๊กไทยในสเปนย้ำมาตรฐานฝีมือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ลุยติดดาวกุ๊กไทยในสเปน ดันครัวไทยก้าวสู่ครัวโลก ตอกย้ำ มาตรฐานฝีมือ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า กพร.ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ” ณ ราชอาณาจักรสเปน โดยช่วงแรกจะเป็นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการประกอบอาหารไทย ตามหลักเกณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 56 คน เป็นผู้ประกอบกิจการอาหารไทยในประเทศสเปน เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้วะได้รับเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก ติดบริเวณหน้าอก เป็นสัญญาลักษณ์มาตรฐานการันตีความสามารถด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในต่างประเทศมีธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารไทยเป็นจำนวนมาก ความต้องการพ่อครัวแม่ครัวไทยสูงตามไปด้วย  ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ มีโอกาสได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้น ซึ่งในปี 2560 ได้ดำเนินโครงการในหลายประเทศแล้ว เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐออสเตรีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น เป้าหมาย 245 คน ดำเนินการทดสอบฯ แล้ว 260 คน  และเพื่อให้การประสานงานในแต่ละประเทศมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงได้แต่งตั้งตัวแทนของแต่ละประเทศเพื่อให้ข้อมูลพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วย