ผู้ส่งออกยางคาดครึ่งปีหลังราคาพุ่งแตะ70บ./กก.

ผู้ส่งออกยางคาดครึ่งปีหลังราคาพุ่งแตะ70บ./กก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ คาดครึ่งปีหลังราคายางดีขึ้น แตะ 70 บาทต่อกิโลกรัม ขณะน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังการผลิตหาย 30%

จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจยางพารา นายกรกฏ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มราคายางพารา ในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น โดยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60 - 70 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 52 - 53 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากคาดว่าผู้ซื้อในตลาดโลกจะมีการกลับเข้ามาซื้อยางพาราอีก รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กำลังการผลิตยางพาราในประเทศหายไปประมาณ ร้อยละ 30 ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกโดยส่งออกไปตลาดจีน ร้อยละ 40 รองลงมาเป็นอินเดีย และสหรัฐฯ 

ทั้งนี้ การส่งออกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่า 14,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 สำหรับการส่งออกยางพาราในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 113,019 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 55.1 ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่า 28,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.7 และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 170,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.2