ดีอีร่วมสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเว็บ

ดีอีร่วมสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเว็บ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงดิจิทัล ลงนามร่วมกับ5สถาบันการศึกษา นำร่องพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในโอกาสเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

โดยระบุว่า การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บ การนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสถาบัน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งกระทรวงฯจะร่วมกับทั้ง 5 สถาบันดำเนินการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาเว็บให้เป็นไปตาม มาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกัน จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเว็บเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษาเป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงจะใช้เป็นหลักสูตรในกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรเช่นกัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงฯจะสนับสนุนการตรวจสอบเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาทุกด้าน