ครม.ปรับเกณฑ์หนุนSME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ครม.ปรับเกณฑ์หนุนSME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการประกันสินเชื่อทวีทุน หนุนSME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการประกันสินเชื่อทวีทุน ที่มีวงเงินเหลืออยู่ 81,000 ล้านบาท โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม หรือ บสย. ค้ำประกันเงินกู้ให้ SME โดยผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายวงเงินประกันอัตราร้อยละ 1.75 ในช่วง 4 ปีแรก และค่าประกันชดเชยทาง บสย. จะขยายให้เป็นร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 23.75 โดยให้ธนาคารพาณิชย์เน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายใหม่คาดว่าจะมีประมาณ 27,000 ราย ซึ่งจะทำให้มีสินเชื่อใหม่หมุนเวียนในระบบธนาคารพาณิชย์ 136,000 ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 371,000 ล้านบาท รวมทั้งจะเกิดการจ้างงาน 108,000 คน พร้อมกันนี้จะมีมาตรการในการเสริมทักษะ การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมในการผลิต ซึ่งจะควบคู่ไปกับการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการปรับตัวไปสู่ 4.0 และจะผลักดันให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น