พณ.มอบเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ

พณ.มอบเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ มอบหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ แก่ผู้ผลิตสินค้า 9 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ แก่ผู้ผลิตสินค้า 9 ราย เช่น บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตะวันพืชผล จำกัด เป็นต้น ทำให้ขณะนี้ มีผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองแล้ว 12 ราย รวมสินค้าทั้งหมด 309 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณามอบหนังสืออนุญาตเพิ่มเติม แก่ผู้ผลิตสินค้าอีก 3 ราย รวมสินค้า 116 รายการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าได้รับสินค้าบรรจุหีบห่อเต็มจำนวน ตามมาตรฐานของกฎหมายไทยและสากล รองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมกันให้แต่ละประเทศไปจัดทำมาตรฐานการรับรองของตนเองให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งขณะนี้ มีประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้ดำเนินการแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้เป็นเครื่องหมายรับรองแบบเดียวกันทั้งภูมิภาค