เอกชนกระจายสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมได้ปกติ

เอกชนกระจายสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมได้ปกติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชนบริหารจัดการกระจายสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมได้ตามปกติ เตรียมแผนรับมือล่วงหน้า

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนั้น ขณะนี้สาขาของบิ๊กซี ได้แก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ หลังจากปิดทำการไปเพียง 2 วัน และ ที่ผ่านมาทางบิ๊กซีสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ตามปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางบิ๊กซีจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นหลังน้ำลด อาทิ สินค้าในเรื่องการทำความสะอาด,สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษ ให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ บิ๊กซียังได้มีการเตรียมแผนในการเชื่อมโยงสินค้าของห้างในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้มีสินค้าเพียงพอ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่