ส่งออกมิ.ย.โต11.7%น้ำท่วมอีสานไม่กระทบ

ส่งออกมิ.ย.โต11.7%น้ำท่วมอีสานไม่กระทบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรท.เผยภาพรวมส่งออก มิ.ย. ขยายตัว 11.7% หลังเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าคึกคัก เชื่อน้ำท่วมอีสานไม่กระทบส่งออก

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สรท. เปิดเผยว่า ภาพรวม ว่าการส่งออกเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท มีมูลค่า 693,428 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.9 ส่งผลให้การส่งออกครึ่งปีแรก มีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 7.83 ทั้งนี้การส่งออกเริ่มขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ากลับมาเป็นบวก การค้าชายแดน เริ่มคึกคัก

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานผู้ส่งออก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ได้รับรายงานจากสมาชิกว่ามีผลกระทบบ้างต่อพื้นที่การเพาะปลูกข้าวแต่ยังไม่รนแรง และ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5