MOC Biz Clubช่วยผู้ประกอบการประสบอุทกภัย

MOC Biz Clubช่วยผู้ประกอบการประสบอุทกภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ พร้อมระดมสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เข้าสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ระหว่างสำรวจจำนวน ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเครือข่ายผู้ประกอบการ หรือ MOC Biz Club ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ กว่า 9,000 รายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนและเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้การช่วยเหลือประชาชนนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีผู้ประกอบการรายใดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในขณะนี้ และยังประสานกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ให้เร่งกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน