อาคมสั่งทช.สำรวจทางระบายน้ำอำนาจเจริญ

อาคมสั่งทช.สำรวจทางระบายน้ำอำนาจเจริญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้ตรวจราชการลงพื้นที่น้ำท่วมอำนาจเจริญ สั่งแขวงทางหลวงชนบท สำรวจการระบายน้ำ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสราวุธ ทรงศิริวิไล และนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุเซินกา สายทางโครงข่ายคมนาคม บริเวณถนนบายพาส จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ เร่งรัดสำรวจ ออกแบบ และขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขการระบายน้ำของสายทางเป็นการถาวร ทั้งนี้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โครงข่ายคมนาคม จังหวัดอำนาจเจริญ สรุปได้ดังนี้ 

1.พื้นที่ความรับผิดชอบแขวงทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 4 สายทาง ได้แก่ อจ.3022  อ.เมือง รถเล็กผ่านได้ อจ.4023 อ.ลืออำนาจ น้ำท่วมผิวจราจร รถเล็กผ่านได้ อจ.4014 อ.หัวตะพาน น้ำเอ่อจากลำเซบายท่วมสะพานและถนน รถเล็กผ่านไม่ได้ และ อจ.4004 อ.พนา รถเล็กผ่านได้ 

2.พื้นที่ความรับผิดชอบแขวงทางหลวง อำนาจเจริญ ไม่มีน้ำท่วมบนสายทาง มีผิวจราจรชำรุดบางช่วง บนถนนสาย ทล.212 และ ทล.202 อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการอุดหลุมบ่อ  

3.ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ เส้นทางเดินทางเข้ากทม. ปกติ สถานีขนส่งผู้โดยสารปกติไม่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม

นอกจากนี้ สายทาง ทช.อจ.3022 แยกพุทธอุทยาน ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุเซินกา มีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่อง 4-5 วัน มีปริมาณน้ำฝนมาก เอ่อล้น ท่วมผิวจราจร สูงประมาณ 20-30 ซม. ช่วงกม.2+500ถึง 2+700 ระยะทางประมาณ 200 เมตร การจราจรรถเล็กผ่านได้