รมว.อุตสาหกรรมแนะSMEเร่งปรับตัวรองรับ4.0

รมว.อุตสาหกรรมแนะSMEเร่งปรับตัวรองรับ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แนะ SME เร่งปรับตัวรองรับ 4.0 หากปรับไม่ทันอาจไม่สามารถแข่งขันได้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายในการอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ New S - Curve และ Industry 4.0 ว่า การผลักดันประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับอนาคต โดยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญพร้อมกำชับให้หน่วยงานราชการปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนไปสู่ 4.0 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ซึ่งภาคแรงงานคงมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และต้องการแรงงานทีมีทักษะการมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาแรงงานอาจไม่ทันต่อความต้องการจึงต้องเร่งปรับตัว ขณะที่โครงสร้างการทำธุรกิจก็ต้องปรับไปตามอนาคตเช่นกันหลังการใช้รูปแบบดิจิทัลมีมากขึ้น โดยการปรับตัวคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่รีบปรับตัวก็จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ของรัฐบาลจะช่วยเหลือในการปรับตัวไปสู่ 4.0 รวมทั้งกลุ่มที่อาจต้องฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาแข็งขันได้ และจะผลักดันให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบจะมีทั้งรูปแบบการเพิ่มเงินทุน และการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม

อย่างไรก็ตามคงต้องช่วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME เพราะเป็นปัญหาหลัก ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยรัฐจะช่วยทั้งกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วเพื่อให้เกิดการปรับตัวเข้ายุค 4.0 และกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 1 สิงหาคมนี้จะเสนอมาตรการเพื่อให้ธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์เปิดข่องทางการอำนวยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด