กสอ.เพิ่มงบ61อีก3-4%กว่าพันล.พัฒนาSME

กสอ.เพิ่มงบ61อีก3-4%กว่าพันล.พัฒนาSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ. เพิ่มงบประมาณปี 61 ขึ้น 3-4% พันกว่าล้านบาทใช้เดินหน้าส่งเสริมพัฒนา SMEs พร้อมมอบรางวัล SMEs อัจริยะ 125 ราย

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวภายหลังมอบรางวัลส่งเสริมSMEsอัจฉริยะ (Intelligent SMEs) จำนวน 125 ราย และสุดยอด SMEs อัจฉริยะ 5 สาขา ได้แก่ ด้านนวัตกรรม การผลิต การจัดการ การส่งออก และดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ ว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น SMEs 4.0 ที่เน้นนำเทคโนโลนีดิจิทัล มาช่วยในกระบวนการผลิต ตลอดจนการค้า ให้สินค้ามีนวัตกรรมสามารแข่งขันในเวทีสากล ซึ่งกสอ.ได้เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของ SMEs อัจฉริยะ สู่การเปลี่ยนถ่ายเป็น SMEs 4.0 มากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณการพัฒนา SMEs ปี 2560 จำนวน 830 ล้านบาท เพื่อรองรับการพัฒนา SMEs ทุกระดับ ให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้ กสอ. ได้ปรับปรุงและยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 11 แห่ง รวมถึงพื้นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ให้เป็นศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SME Support & Rescue Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพ SME ในรูปแบบใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ

ด้านนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกสอ. กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กสอ. ได้จัดสรรงบเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา SMEs เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 อยู่ที่ 1 พันกว่าล้านบาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขีดความสามารถทางการแข้งขัน