พาณิชย์นำนวัตกรรมหนุนตลาดออร์แกนิค

พาณิชย์นำนวัตกรรมหนุนตลาดออร์แกนิค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เล็งใช้นวัตกรรมหนุนตลาดออร์แกนิคดันรายได้ คาดปี 64 โต 10% พร้อมขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 6 แสนไร่รองรับ

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดออร์แกนิคในไทยถือว่าได้รับความนิยมหลังจากประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสินค้าออร์แกนิคให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมกันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะจัดการประชุม เพื่อหารือในกลุ่มประเทศอาเซียนจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าออร์แกนิค เพื่อขยายตลาดการค้า ขณะที่การเติบโตของตลาดในปีคงดีกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าภายในปี 2564 จะตลาดสินค้าออร์แกนิค จะขยายตัวเพิ่มได้ร้อยละ 10

ส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ล่าสุดมีอยู่เกือบ 2 แสนไร่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมีมาตรการในการผลักดันและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ให้เพิ่มเป็น 6 แสนไร่ในปี 2564 หรือมีเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ประมาณ 30,000 ราย