BOIส่งเสริมลงทุนขยายเส้นทางรถไฟฟ้า

BOIส่งเสริมลงทุนขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม 5 โครงการ ลงทุน 1.28 แสนล้านบาท ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ชมพู เหลือง ขณะที่ นายกฯ พอใจยอดครึ่งปีแรก

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนรวม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 128,177 ล้านบาท ประกอบด้วย กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Bigbike กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV) ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยจะเริ่มประกอบการผลิตแบตเตอรี่และผลิตชิ้นส่วนในปีหน้า รวมถึงกิจการขนส่งทางรางในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้่ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีชมพู และสายสีเหลือง

นอกจากนี้ นางหิรัญญา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีพึงพอใจในยอดขอรับส่งเสริมและยอดอนุมติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก พร้อมมอบให้บีโอไอเจาะลึกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะ ภาคการเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ครบวงจร เพื่อให้คนในพื้นที่เกิดการลงทุนมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยบีโอไอได้มอบหมายให้ น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ว่าที่เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกันนี้ต้องการให้ภาคเอกชนรวมกลุ่มเสนอโครงการที่เป็นมาตรการสนับสนุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยรัฐจะพิจารณาว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านใด