ฟินันเซีย ไซรัส ระดมขุนพล จัดอบรมนักลงทุนตลอดปี 2560

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดอบรมนักลงทุนทั้งปี 2560 ครอบคลุมเนื้อหาการวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยเทคนิค TFEX รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน FSS iSmart ในการหาหุ้นตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น คุณนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร, คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, คุณปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค, คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, คุณญาณิชศา ชุณหพลอย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์, คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, คุณสุพินดา ธุระเจน ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์การตลาด, คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค และคุณอภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
"จุดประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทุกด้านการลงทุนโดยละเอียด และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวสร้างเงื่อนไขด้วยตัวเองในการหาหุ้นที่ต้องการลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่น FSS iSmart ได้" คุณนฤมล กล่าว
นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.fnsyrus.com/th/home/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์การตลาด โทร 02-658-9828