คมนาคม ติดตามแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

คมนาคม ติดตามแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ติดตามแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ลดอุบัติเหตุ เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทุกจุด

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมจุดตัดทางรถไฟ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญจุดตัดทางรถไฟ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เนื่องจากจะครบกำหนดตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 - 2560 มีสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด เหลือจุดใดบ้าง ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ สำหรับจุดตัดรถไฟรวมทั้งหมดกว่า 2,517 จุด เป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต 1,933 แห่ง และไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลักผ่าน 584 แห่ง

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มสัญญาณจราจร สัญญาณไฟแดงวาบพร้อมเสียงเตือน บริเวณป้ายหยุดทั้ง 2 ด้าน ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ หลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยการรถไฟฯได้ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน