ณรงค์ชัยมองเศรษฐกิจโตตามเป้าที่รัฐตั้ง

ณรงค์ชัยมองเศรษฐกิจโตตามเป้าที่รัฐตั้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ณรงค์ชัย' มอง เศรษฐกิจไทยเติบโตตามเป้าที่รัฐตั้ง ห่วงระดับล่างประสบปัญหาจากพืชผลเกษตรตกต่ำ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อนาคตประเทศไทยในพลวัตรเศรษฐกิจโลก ในงานสัมมนา เกาะติดเศรษฐกิจไทย (ครึ่งหลังปี60) สดใสหรือไร้แวว ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในขณะนี้มีความเป็นห่วงถึงเศรษฐกิจระดับล่าง หรือ ไมโคร โดยเฉพาะประชาชน เกษตรกร ที่ยังประสบปัญหาจากราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ รวมถึงประสบปัญหาจากการแก้ไข พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว และปัญหาการปฏิรูปการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ไมโคร ) ในการดำเนินธุรกิจ ที่มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้กระทบต่อเศรษฐกิจระดับล่างและส่งผลต่อเนื่องถึงความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง  

อย่างไรก็ตามมองว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จะสามารถเติบโตได้ดีตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 จากภาคการส่งออกที่เติบโต และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออกมาค่อนข้างดี  โดยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขณะนี้ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อภาพรวมเศรษฐกิจ