เอ็กโกกรุ๊ปริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จ่ายไฟฟ้า

เอ็กโกกรุ๊ปริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จ่ายไฟฟ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอ็กโก กรุ๊ป เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า SPP คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่วยเพิ่มรายได้บริษัท

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เริ่มเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงไฟฟ้านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2560 เป็นต้นไป และยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าคลองหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาดกำลังการผลิต 47 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ขนาดกำลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer - SPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม