ปตท.หนุนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรับ4.0

ปตท.หนุนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรับ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. มองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน หนุนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

นายเทวินทร์ วงษ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธาน TMA Center for Competitiveness กล่าวในการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ว่า คะแนนการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง มีคะแนนที่ 80 จากช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีคะแนนที่ 65 โดยเฉพาะประสิทธิภาพของภาครัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ที่แสดงถึงเศรษฐกิจที่เติบโต แต่ทั้งนี้ยังพบว่า ด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ในระดับเท่าเดิม แสดงถึงภาคเอกชนที่ยังไม่มีการกระตุ้นอย่างจริงจัง  

อย่างไรก็ตามมองว่า นโยบายภาครัฐขณะนี้ที่เร่งดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC จะผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ช่วยสะท้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งยอมรับว่า ภาครัฐและเอกชนไทยจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ