เอกชนมองปฏิรูปภาษีสรรพสามิตไม่กระทบลงทุน

เอกชนมองปฏิรูปภาษีสรรพสามิตไม่กระทบลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เผย ปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ไม่กระทบลงทุนต่างชาติ รับปรับภาษีใหม่ระยะสั้นส่งผลราคาสินค้าปลายทางเพิ่ม

นางมัลลิกา ภูมิวาร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวใน งานสัมมนา การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ว่าการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตยังไม่กระทบต่อความมั่นใจ หรือทำให้ต่างชาติมีการย้ายฐานการลงทุนออกไปจากไทย เนื่องจากการปฏิรูปภาษีที่ได้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายจะทำให้การจัดเก็บภาษีหลังจากนี้มีความเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเอกชนต่างชาติต้องการความชัดเจน และโปร่งใส เรื่องของการปรับอัตราภาษีใหม่ เพื่อจะได้วางแผนการตลาด และการลงทุนได้ ทั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีใหม่ กระทบต่อต้นทุนให้ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบระยะสั้นคงจะมีต่อราคาปลายทางผู้บริโภค แต่ในระยะยาวส่งผลดีต่อความเท่าเทียมและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆได้