กสิกรไทยเผยระบบบล็อกเชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

กสิกรไทยเผยระบบบล็อกเชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกสิกรไทย เผยระบบบล็อกเชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสาร ยันสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิมสามารถตรวจสอบได้ง่าย

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นการสร้างเครือข่ายระบบเก็บรักษาและเรียกใช้เอกสารในยุค 4.0 ที่มีความปลอดภัยสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารให้ดีขึ้น เช่นบริการหนังสือค้ำประกัน ซึ่งรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ กำหนดให้บริษัทคู่ค้าต้องวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจร่วมกัน ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารต่างๆ หมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก โดยทางธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างระบบต้นแบบใช้รับรองเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ ได้ทำการทดสอบบริการบน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการจัดการเอกสารหนังสือค้ำประกันแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน ทำให้เชื่อมโยงเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าทั้งหมดบนมาตรฐานเดียวกันด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 100% สามารถตรวจสอบได้ง่าย และยังปลอมแปลงยาก รวมทั้งสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบได้ ทุกที่ ทุกเวลา และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0