พาณิชย์ตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมัน

พาณิชย์ตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เปิดยื่นเอกสารตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลมันสำปะหลังล็อตสุดท้าย

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ายื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วม ประมูลมันสำปะหลังจากโครงการแทรกแซงของรัฐบาล กว่า 3,700 ตัน โดยแบ่งเป็นโครงการแทรกแซง ปี 55/56 จำหน่ายเป็นการทั่วไป 3,449 ตัน และเพื่อการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 263 ตัน เป็นการลดภาระค่าจัดเก็บให้กับรัฐบาลเดือนละกว่า 1แสนบาท

อย่างไรก็ตาม หากระบายสต็อกมันสำปะหลังครั้งนี้ได้หมด จะทำให้ไม่เหลือมันคงค้างในสต็อกรัฐอีก โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ในวันนี้ และจะประเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ยื่นซองประมูลได้ในวันที่ 21 กรกฎาคมต่อไป