JobThaiพร้อมรับแรงงานใหม่กว่า16,000อัตรา

JobThaiพร้อมรับแรงงานใหม่กว่า16,000อัตรา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ JobThai.com พร้อมรองรับความต้องการแรงงานทั้งระดับ ปริญญาตรี และอาชีวศึกษา รวมกว่า 16,000 อัตรา

น.ส.แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์ JobThai.com เปิดเผยว่า จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,630 คน ที่มาใช้งานบน JobThai.com พบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2 ส่วนระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานช่างเทคนิค ร้อยละ 23.3 งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เท่ากันที่ร้อยละ 15.8 นอกจากนี้งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี เป็นสาขาที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000- 25,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศกว่า 468,000 คนซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมาก เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน จึงได้เตรียมความพร้อมของงานทุกสาขาอาชีพเพื่อรองรับกับแรงงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดกว่า 16,000 อัตรา