เอกชน12รายยื่นซองประมูลข้าวรัฐ1.6แสนตัน

เอกชน12รายยื่นซองประมูลข้าวรัฐ1.6แสนตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการ 12 รายเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐบาล จำนวน 1.6 แสนตัน จากผู้ผ่านคุณสมบัติ 16 ราย

ในวันนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้ายื่นซอง ประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เป็นการทั่วไปครั้งที่ 3/2560 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี เพื่อการบริโภคจำนวน 1.6 แสนตัน และจากผู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านคุณสมบัติ 16 ราย สามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลได้ ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00 น. มีผู้มายื่นซองทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย และขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดซองประมูล 

อย่างไรก็ตาม หากสามารถระบายข้าวล็อตนี้ได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาล เหลือเฉพาะข้าวเสื่อมคุณภาพ เพื่อขายเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณรวมกว่า 2.5 ล้านตัน ที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับการประมูลไว้ก่อน