ส.ผู้สื่อข่าวศก.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

ส.ผู้สื่อข่าวศก.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟังอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง(พศส.) 2560 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อนำไปเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 23 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และช่วงบ่ายหัวข้อ แนวทางส่ง เสริมกำกับดูแล ระบบการเงินดิจิทับ โดยคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงินสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและคุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย