กสอ.คาดปีนี้มีผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า800ราย

กสอ.คาดปีนี้มีผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า800ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ. พร้อมสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง คาด ปี 60 เกิดผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 800 ราย

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมองหาสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและความแปลกใหม่ในสินค้าและการบริการมากขึ้น ทั้งนี้ จากการส่งเสริมด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปี 2559 ที่ผ่านมาสามารถสร้างผู้ดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพได้ถึง 590 ราย และในปี 2560 ยังคงดำเนินการสร้างกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการการสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิทัลอย่างเข้มข้น การจัดกิจกรรมสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ การเติมเต็มไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจให้น่าสนใจและเกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจและการเงิน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามเป้าหมาย ซึ่งได้ตั้งเป้าให้เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ไม่ต่ำกว่า 800 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36  พร้อมกันนี้แนะกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพ 5 ข้อ  ได้แก่ ทำสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาได้ตรงใจผู้บริโภค  ต่อยอดจากธุรกิจเดิมและเติมประโยชน์เพิ่มรองรับความต้องการใหม่ ใช้เทคโนโลยี หรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แหวกแนวไม่เหมือนใคร