ซีไอเอ็มบีไทยแนะปรับตัวภาคแรงงานรับ4.0

ซีไอเอ็มบีไทยแนะปรับตัวภาคแรงงานรับ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซีไอเอ็มบี ไทย แนะ เร่งปรับตัวภาคแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 ให้ต่างชาติ ถ่ายทอดนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพ

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า การปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางของรัฐบาล ภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและความต้องการของตลาด ขณะที่ภาคแรงงานเอง จะต้องมีทักษะในการทำงานมากขึ้น ทั้งงานด้านเทคนิคเฉพาะ และการพัฒนาทางภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกันในตอนนี้ถือว่าแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนลดลง จากค่าแรงที่สูงขึ้น และการผลักดันสู่ไทยแลนด์ 4.0 ร่วมทั้งการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่อาจมีผลกระทบในช่วงนี้ เนื่องจากประเทศไทยใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งคงมีผลกระทบระยะสั้นอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้การจะปรับเปลี่ยนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั้น จะต้องให้ต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยช่วยถ่ายทอดนวัตกรรมให้นักลงทุนไทย ทั้งเครื่องจักร และทักษะแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น