พาณิชย์เตรียมเปิดจุดรับซื้อผลไม้ภาคใต้

พาณิชย์เตรียมเปิดจุดรับซื้อผลไม้ภาคใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน เตรียมแผนการตลาดรับผลไม้ภาคใต้ โดยเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลไม้ ทั้งพื้นที่ของรัฐและเอกชน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 2560 ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง มีปริมาณรวม 345,553 ตัน ผลผลิตลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.97  โดยผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560  ทุเรียนออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 เงาะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน 2560 และลองกองออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 นั้น ได้เตรียมแผนการตลาดไว้รองรับแล้ว โดยสนับสนุนการเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ณ ตลาดรุ่งโรจน์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลไม้ ณ จุดรับซื้อแล้วส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้จัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ได้แก่ บริเวณตลาดมีนบุรี ตลาดถนอมมิตร ตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาดอ่อนนุช ตลาดต้องชมทั่วประเทศ และสถานที่ราชการต่างๆ 

รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยินดีให้ใช้สถานที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังจัดเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าเป็นการล่วงหน้าในลักษณะตลาดข้อตกลง และจัดให้มีตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้ (Magnet Market) ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี