วิสุทธิ์มอบนโยบายธนารักษ์รับกฎหมายภาษีที่ดิน

วิสุทธิ์มอบนโยบายธนารักษ์รับกฎหมายภาษีที่ดิน

วิสุทธิ์มอบนโยบายธนารักษ์รับกฎหมายภาษีที่ดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายธนารักษ์เตรียมรองรับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมธนารักษ์ เพื่อเตรียมการรองรับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะต้องเริ่มสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดทิศทางอัตราการจัดเก็บที่ชัดเจนและประเมินราคาที่ดิน พร้อมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทั้งกรมที่ดิน และท้องถิ่น เนื่องจากกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 จึงต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ในเบื้องต้นการประชุมคณะกรรมาธิการวาระ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า เพดานการจัดเก็นที่อยู่อาศัยควรจะสูงหรือต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าควรปรับลดราคาให้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และลดอัตราการจัดเก็บลงเพื่อให้มีฐานการจัดเก็บที่กว้างขึ้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 45 วันก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาโดยให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

ส่วนการประเมินที่ดินรายแปลงที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ขณะนี้ได้ตรวจสอบที่ดินแล้วกว่า 18.6 ล้านแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของที่ราชพัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ 32 ล้านแปลง ซึ่งเชื่อว่าการประเมินดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook