คลังหนุนธปท.ออกมาตรการคุมบัตรเครดิต

คลังหนุนธปท.ออกมาตรการคุมบัตรเครดิต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการคลัง หนุน ธปท. ออกมาตรการคุมบัตรเครดิต ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน ชี้ ดีต่อเศรษฐกิจ คาด อีก 3 เดือน ชง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอยเข้า ครม. พร้อมระบุไม่กระทบประชาชนแน่นอน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ที่จะออกมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อที่จะแก้ไขหนี้สินครัวเรือน ซึ่ง ธปท. ได้เห็นว่าหนี้ครัวเรือนจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าวเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ อีกทั้งยังจะเป็นส่วนช่วยดูแลการใช้จ่ายของประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาความไม่มีวินัยทางการเงิน

ขณะเดียวกันมองว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทางธปท. ได้ส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งหากมีการออกมาตรการอาจจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายของประชาชนจะมีเหตุมีผลมากขึ้น และหากมองในแง่บวกภาพรวมจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ เพราะหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาด้านการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การบริโภคของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัว

ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ...หรือ ภาษีลาภลอย ว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. อยู่ระหว่างปรับแก้ไขรายละเอียดจากการจัดตั้งกองทุน มาเป็นการบรรจุใส่ในงบประมาณของรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ พัฒนาประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป หากไม่มีการดำเนินธุรกิจอสังหาในเชิงพาณิชย์ โดยทางกระทรวงได้เสนอให้เก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่างของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากประโยชน์การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งนับว่าเป็นภาษีใหม่ที่จะเกิดขึ้นและสร้างรายได้ให้กับประเทศ