สมคิดห่วงบาทแข็งกระทบSMEเร่งบสย.ช่วยสินเชื่อ

สมคิดห่วงบาทแข็งกระทบSMEเร่งบสย.ช่วยสินเชื่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ 'สมคิด' ห่วงบาทแข็งกระทบเอสเอ็มอี เร่ง บสย. ปล่อยค้ำประกันสินเชื่อครบแสนล้านบาทในปีนี้ให้ SMEs เข้าถึงเงินทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมมาตรการการสนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เร่งหารือกับกระทรวงการคลัง หาแนวทางขยายแก้ไขเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน หรือ PGs6 เพื่อหาแนวทางระบายวงเงินรวม 100,000 ล้านบาทให้หมดภายในสิ้นปี 2560 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้วงเงินเพียง 17,000 ล้านบาท รวมถึงขยายสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อจากเดิมที่ร้อยละ 23 ของวงเงินสินเชื่อ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น 

นอกจากนี้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อ SMEs จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันจูงใจให้ SMEs เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และกำชับให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank ผลักดันและนำ SMEs ให้สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสอท. สภาหอการค้าไทย ร่วมผลิตบุคลากรให้เป็นโค้ชชิ่ง ให้กับเอสเอ็มอีในการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า