สนธิรัตน์สั่งทำแผนรองรับเศรษฐกิจฐานราก

สนธิรัตน์สั่งทำแผนรองรับเศรษฐกิจฐานราก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ สั่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ เร่งทำแผน รองรับเศรษฐกิจฐานราก

หลังการเปิดอบรม ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งเน้นภารกิจ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ยกระดับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการดำเนินธุรกิจ ให้มีลำดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรมสร้างเสริมอาชีพให้กับประชาชนในระดับฐานราก ตามนโยบาย Local Economy การต่อยอดและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีสู่การทำ e-commerce และการผลักดันร่างกฎหมายที่จะเอื้อให้สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น และเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของกลุ่ม Start Up ให้ได้รับการคุ้มครอง 

ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้เป็นอย่างดี